Cát và đá

0
4022
Cát và đá

Chuyện kể rằng, có hai người bạn đang đi vượt qua một sa mạc, trên đường đi họ đã có một cuộc cãi cọ, và một người đã tát vào mặt người kia. Anh bị tát rất đau nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi".

Họ tiếp tục đi cho tới khi tìm thấy một ốc đảo. Hai người quyết định đi tắm rửa, trong lúc đang tắm thì anh bạn bị tát sa lầy vào một vũng bùn và bắt đầu chìm xuống, người bạn kia đã cố gắng hết sức để cứu anh ta ra khỏi bãi lầy. Hồi phục lại sau khi tưởng như đã chết đuối. Anh ta đã viết lên đá câu: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi".

Người bạn đã tát và cứu anh ta ngạc nhiên hỏi: "Sau khi mình làm cậu đau cậu lại viết lên cát, còn bây giờ lại viết lên đá ? Tại sao vậy ?"

Người bạn trả lời: "Khi ai đó làm ta tổn thương, chúng ta chỉ nên viết nó lên cát, để cho ngọn gió của sự khoan dung thổi bay nó đi. Còn khi chúng ta chịu ơn ai đó hãy khắc sâu lời biết ơn đó lên đá, nơi mà không có cơn gió nào có thể xoá bỏ nó đi được".

Bài học: Hãy học cách viết nỗi đau trên cát, khắc niềm vui lên đá. Trên hết, hãy học cách vị tha và bày tỏ lòng biết ơn.

write your sad times

Sand and stone

A story tells of two friends who were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, she wrote in the sand: "Today my best friend slapped me in the face".

They kept on walking, until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but her friend saved her. After she recovered from the near drowning, she wrote on a stone: "Today my best friend saved my life".

The friend, who had slapped and saved her best friend, asked her, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now, you write on a stone, why ?"

The other friend replied: "When someone hurts us, we should write it down in sand, where the winds of forgiveness can erase it, but when someone does something good for us, we must engrave it in stone, so no wind can ever erase it."

Moral: Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone.

Người đăng: Việt Tí

Nguồn: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN