Một lữ khách thuê một con lừa để thồ ông ta tới một nơi xa. Hôm đó trời nóng khủng khiếp, mặt trời chiếu sáng hừng hực, nên người lữ khách dừng lại để nghỉ chân và tìm được chỗ trú khỏi cái nắng dưới cái bóng của con lừa.

Bởi cái bóng chỉ che được cho 1 người, và cả người chủ lẫn người lữ khách đều đòi phần cho mình, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra giữa họ, để xem ai là người có quyền được ngồi dưới cái bóng. Người chủ thì khăng khăng rằng ông ta chỉ cho thuê con lừa thôi, chứ không cho thuê cái bóng của nó.

Còn người lữ khách thì khẳng định rằng khi thuê con lừa thì ông ta cũng thuê cả bóng của nó nữa. Cuộc tranh cãi diễn tiến từ bằng miệng sang bằng chân tay, và khi 2 người đàn ông mải mê đánh nhau, thì con lừa bỏ đi mất.

Bài học: Khi tranh cãi về cái bóng thì chúng ta thường để mất cái thực.

everything will change

The ass and his shadow

A traveler hired an ass to convey him to a distant place. The day being intensely hot, and the sun shining in its strength, the traveler stopped to rest, and sought shelter from the heat under the shadow of the ass.

As this afforded only protection for one,and as the traveler and the owner of the ass both claimed it, a violent dispute arose between them as to which of them had the right to the shadow. The owner maintained that he had let the ass only, and not his shadow.

The traveler asserted that he had, with the hire of the ass, hired his shadow also. The quarrel proceeded from words to blows, and while the men fought, the ass galloped off.

Moral: In quarreling about the shadow we often lose the substance.

BÌNH LUẬN