Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một chiếc ví đầy cứng.

"Tôi may mắn quá !" anh ta nói.

"Tôi đã nhặt được một chiếc ví. Nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy tiền đây."

"Đừng nói là ‘tôi đã nhặt được’ như thế" người bạn đồng hành với anh ta nói.

"Phải nói cho đúng là chúng ta đã nhặt được và chúng ta may mắn quá’. Bạn đồng hành với nhau thì phải chia nhau cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải."

"Ồ không, không đâu, " người kia giận dữ nói. "Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi."

Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng quát to "Đứng lại, đồ ăn cắp !". Họ nhìn quanh và thấy một đám người cầm gậy gộc đang đi về phía họ.

Người nhặt được chiếc ví đâm ra hoảng sợ.

"Chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta chiếc ví của họ,"

"Ồ không, không" người kia đáp, "Hồi nãy ông không chịu bảo là chúng ta, thì bây giờ ông cũng đừng có nói là chúng ta đấy nhé. Phải giữ lấy lời. Phải nói là ‘Tôi sẽ chết mất’".

Bài học: Chúng ta đừng mong người ta chia sẻ với mình cái rủi mà lại không chịu chia sẻ với họ điều may mắn.

hai nguoi du khach va chiec vi

The travelers and the purse

Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.

"How lucky I am !" he said. "I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold."

"Do not say ‘I have found a purse," said his companion. "Say rather ‘we have found a purse’ and ‘how lucky we are.’ Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road."

"No, no", replied the other angrily. "I found it and I am going to keep it."

Just then they heard a shout of "Stop, thief !" and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road.

The man who had found the purse fell into a panic.

"We are lost if they find the purse on us," he cried.

"No, no", replied the other, "You would not say ‘we’ before, so now stick to your ‘I’. Say ‘I am lost."

Moral: We cannot expect any one to share our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also.

BÌNH LUẬN